10 juillet 2003

Album - tahirintsary

Azonao jerena etsy amin'ny fanoroam-pejy ny sary rehetra napetraky ny namana. Dia mba mametraha ny sarinao koa e.

Aucun commentaire: