20 novembre 2003

Naverina ny fampatsiahivana

Nandritra ny fotoana vitsivitsy dia natsahatra kely aloha ilay fampatsiahivana an'ireo izay tsy namangy ny namana nantritra ny 1 volana. Naverina indray izany amin'izao.
Toa izao ilay izy ary:
- Raha tsy mamangy ny namana ianao ao anatin'ny iray volana dia mahazo hafatra famatsiahivana.
- Toa izany ihany mandritra ny 3 volana raha mbola tsy mamangy mihitsy.
- Rehefa tonga ny volana faha 4 taorian'ny fampatsiahivana voalohany ka mbola tsy mamangy ny namana ihany dia voafafa ny anarana sy ny mombamomba anao rehetra.

- Ho an'ny namana misoratra anarana. Raha misoratra anarana ianao ka tsy miditra ato amin'ny namana ao anatin'ny 20 andro aorian'iny dia voafafa ihany koa ny anarana.

- Ilay isa ery ambany ery io dia milaza ny isan'ny namana mamangy ny namana. Ny anarana voafafa izany tsy ao amin'io intsony.

Aucun commentaire: