20 octobre 2005

Fomba hamindrana ny sql

Koa satria tsy mitovy ny version MySQL amin'ny serveur nisy ny serasera sy ny serveur vaovao dia ity ny fika hitako hanaovana ny famindrana ny données mysql tsy mila upgrade.

- Manao dump-n'ny structures rehetra @ phpmyadmin (jerena tsara ilay hoe compatibilities) (A)
- Manao dump normal @ command line (structures + data) (B)
- Manao restaure an'ilay structures nalaina t@ phpmyadmin (A)
- Manao mysqldump --force an'ilay data rehetra (B)

ny dikan'ilay --force dia hoe na misy erreurs aza dia tohizo ihany ny query.

Aucun commentaire: