28 octobre 2005

Manomboka indray ny fifindrana

Taorian'ny fiaretan-tory tamin'ny alarobia alina nampiditra ny serasera.org tao amin'ny serveur vaovao sy ny fiaretantory tamin'ny alakamisy alina namerina azy tao amin'ilay serveur taloha indray (satria tapaka naharitra tsy nahitako solution ilay serveur vaovao) dia hanomboka indray androany hariva ny fiaretantory amin'ny famindrana ny serasera amin'ilay serveur vaovao satria izany araka ny voalaza dia mandeha tsara ny milina fa olana ankapobeny ilay nahatapaka azy iny.
Inona ny zavatra hatao?
 1. Serveur vaovao : SV, Serveur taloha : ST
 2. Ampisaina amin'ny SV ny host mysql amin'ny ST
 3. Pointer-na amin'ny SV indray ny DNS
 4. Afindra amin'ny SV ny sary vao niova dia manao mise à jour (satria mbola ao amin'ny SV ny sary taloha)
 5. Tapahana ny takelaka ST sy SV mba tsy hisy hafatra very (ezahina ho 15 min io fahatapahana io)
 6. Atao mise à jour ny données ao amin'ny SV [Mbola tapaka ny takelaka]
 7. Ovaina ho host SV amin'izay ilay host ST[Mbola tapaka ny takelaka]
 8. Desactiver-na ilay host ST sao mbola misy mihainohaino any [Mbola tapaka ny takelaka]
 9. Averina amin'ny laoniny ny SV fa avela ho tapaka ny ST (satria tsy misokatra ny port SV de tsy azo atao host?)
 10. Matory kely :-)
 11. Miverina rehefa amin'ny 5 maraina manao verification
 12. Vita
Inona no mety ho tapaka?
Araka ny voalaza teo ambony izany dia mety ho tapaka
 1. Mandritra ny 1ora rehefa mifindra ny pointage DNS ST->SV
 2. Mandritra ny 15min eo amin'ilay teboka 5. -> 9. etsy ambony
Inona no mety ho very?
Tokony tsy hisy zavatra ho very. Mety hisy ny zavatra miverina indroa. Ezahina hatao tsara ny fanamarinana
Dia avy eo?
Satria week-end izao dia ho hita ny tanjak'ilay SV, raha mahazaka ny serasera.org ilay izy dia tohizana. Raha tsy mahazaka dia efa miomana amin'ny fiverenana amin'ny ST indray... dia angamba maka aina kely

Ireto ary ny zavatra atao amin'izao fotoana izao
 • 28/10/2005 17.52
  Tafiditra ao anaty SV ny fichiers rehetra ilaina amin'ny fampandehanana azy hampiasa ny données ao amin'ny ST
 • 28/10/2005 18.30
  Natsofoka hanondro any amin'ny SV ny NS serasera.org... dia mody aloha :-)
 • 28/10/2005 22:51
  Voadingana ilay teboka 2. :-) zao vao tena vita.
  Ezahina afangaro amin'izay ny données SV sy ST
 • 29/10/2005 11:17
  (Izay vao tafafoha :-))
  Napetraka tao amin'ny SV ny sary tao amin'ny ST
  Mbola any amin'ny ST ny données @ base fa tsy voafindra alina.
 • 01/11/2005 02:19
  Vita ny famindrana ny base de donnéEs ho ao amin'ny SV

Aucun commentaire: