08 janvier 2006

Fanatsarana ny forum : mamaky avy hatrany

Hevitra avy tamin'i DS hoe rehefa tsindrina ilay hoe "vakio" dia tokony hisokatra avy hatrany ny hafatra.
Vita izany amin'izao fotoana izao.
Fanampin'izany dia tonga dia azo sokafana amin'ny endrika toa izao ny hafatra tsirairay na dia tsy hafatra farany aza.
http://forum.serasera.org/?rub=dinika/message&msgid=(parent_id)#(message_id)

ka (parent_id) ny id-n'nymessage voalohany eo amin'ny lisitra
ary (message_id) ny id-n'ny message tiana hovakiana

Ohatra

http://forum.serasera.org/?rub=dinika/message&msgid=m43aa43401cdb3#m43aaba92d4b46

Aucun commentaire: