02 janvier 2006

Ilay olana ao amin'ny dinika.

Ny olana tao amin'ny dinika dia mety mifandray amin'ny fahana RSS izay vao nampidirina sy nohatsaraina tamin'ity tao vaovao ity. Nisy variable $msg izay mbola nihainohaino tamin'ilay fahana RSS ka mety iny no raisin'ny hafatra. Ho hita eo ny vokany.
Ny fomba nanaovana ny debug dia ny fampitahana ny $_POST[msg] sy ny $msg ka raha vao tsy mitovy ireo dia midika izay fa tsy ny hafatra tokony ho tafiditra no tafiditra.
Mbola mitohy ny fanarahamaso.

Aucun commentaire: